Tworzymy diagnozę środowiska lokalnego

Nasza instytucja pozyskała dotację w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 na realizację projektu „Razem dla Kultury”.

W ramach projektu opracowana zostanie przez specjalistów diagnoza potencjału kulturotwórczego mieszkańców gminy. Obecnie na terenie gminy, w szkołach i świetlicach, prowadzone są spotkania z mieszkańcami, materiał ze spotkań będzie podstawą do opracowania diagnozy.

Ponadto ogłoszony zostanie dla mieszkańców gminy konkurs na inicjatywę lokalną, Jury dokona oceny zgłoszeń i wybierze te, które realizowane będą w kolejnych miesiącach. Regulamin konkursu pojawi się wkrótce.

Projekt dofinansowany jest ze środków  pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019

Tagi , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.