133547602_1344801455879100_3028238969164286561_n-2
Fot.-W
133485887_1344580122567900_4880903659823766885_n-2
_U7A2402
IMG_7274
_6D__043958a
2878-Rzepiennik-Biskupi-kosciol-p.w.Sw
IMG_6137
PlayPause
Przejdź do treści

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Nazwa podmiotu publicznego

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gckrzepiennik.pl/

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 27.06.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   19.03.2021

 1. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Piotr Niemiec

Email: piotr.niemiec@gckrzepiennik.pl

Telefon: 14 6531571

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W przypadku niedostępności elementu lub części zapewnia się dostępność w sposób alternatywny poprzez kontakt:

 • telefoniczny: 14 65 31 571 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
 • korespondencyjny na adres Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji
  w Rzepienniku Strzyżewskim 33-163 Rzepiennik Strzyżewski Rzepiennik Suchy 200.
 • elektroniczny na adres e-mail: biuro@gckrzepiennik.pl (art. 2 pkt.5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną)
 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19 r.

Aktualizacja deklaracji dostępności: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Niemiec, adres poczty elektronicznej  piotr.niemiec@gckrzepiennik.pl lub biuro@gckrzepiennik.pl. Tą samą drogą można kontaktować się w celu udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności, a także poprzez kontakt telefoniczny tel: 14 653-15-71

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 1. Dodatkowe informacje
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron
  i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 1. Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, realizuje swoje zadania w budynkach:

 Rzepienniku Suchym 200 – siedziba główna, biblioteka i świetlica „ZYGZAK”

Rzepiennik Strzyżewski 400 – sala widowiskowa

Rzepiennik Biskupi 321 – biblioteka, klub „SALVADOR”

Olszyny 554 – biblioteka, świetlica „Skrzatów”, „Kino za Rogiem”

Turza 1 – biblioteka, świetlica „STOKROTKA”

 Do  siedziby głównej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim  prowadzą 4 wejścia: pierwsze – główne i drugie bezpośrednio z chodnika. Trzecie do szatni, sali widowiskowej i klubu z chodnika obniżonego do poziomu jezdni, oraz czwarte z chodnika podwyższonego o dwa stopnie bezpośrednio do klubu Zygzak. Wszystkie wejścia znajdują się od drogi głównej.

W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoba odpowiedzialna udziela osobie ze szczególnymi potrzebami informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
w sposób dostosowany do potrzeb. Budynek nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, jednak osoba odpowiedzialna wspiera osobę ze szczególnymi potrzebami w sposób dostosowany do oczekiwań. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Hol budynku jest oddzielony wiatrołapem. Na kondygnacje prowadzi klatka schodowa. Trzy wejścia na parter dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wejścia na piętro budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, Na parterze znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, kuchnia, klub-świetlica Zygzak, sala widowiskowa i pomieszczenia socjalne. W budynku zostały oznaczone drogi ewakuacyjne.

Do sali widowiskowej w Rzepienniku Strzyżewskim prowadzą 3 wejścia. Główne wejście dostosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla
i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoba odpowiedzialna udziela osobie ze szczególnymi potrzebami informacji na temat rozkładu pomieszczeń
w budynku w sposób dostosowany do potrzeb. Budynek nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, jednak osoba odpowiedzialna wspiera osobę ze szczególnymi potrzebami w sposób dostosowany do oczekiwań. Do budynku
i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Hol budynku jest oddzielony wiatrołapem. W budynku znajduje się sala widowiskowa, garderoba, sterownia, pomieszczenia magazynowe oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku zostały również oznaczone drogi ewakuacyjne.

Do biblioteki w Rzepienniku Biskupim oraz klubu SALVADOR prowadzi 1 wejście.

Pomieszczenia biblioteki i świetlicy znajdują się na II kondygnacji. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoba odpowiedzialna udziela osobie ze szczególnymi potrzebami informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dostosowany do potrzeb. Budynek nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, jednak osoba odpowiedzialna wspiera osobę ze szczególnymi potrzebami w sposób dostosowany do oczekiwań. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na kondygnacje prowadzi klatka schodowa. Wejścia na piętro budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku zostały oznaczone drogi ewakuacyjne. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku w Olszynach prowadzi 1 wejście, bezpośrednio z chodnika od strony drogi głównej. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoba odpowiedzialna udziela osobie ze szczególnymi potrzebami informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku
w sposób dostosowany do potrzeb. Budynek nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, jednak osoba odpowiedzialna wspiera osobę ze szczególnymi potrzebami w sposób dostosowany do oczekiwań. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na kondygnacje prowadzi klatka schodowa. Wejścia na piętro budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku zostały oznaczone drogi ewakuacyjne. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku w Turzy prowadzą 2 wejścia. Jedno wejście dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoba odpowiedzialna udziela osobie ze szczególnymi potrzebami informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dostosowany do potrzeb. Budynek nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, jednak osoba odpowiedzialna wspiera osobę ze szczególnymi potrzebami w sposób dostosowany do oczekiwań. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Jedno wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, biblioteka oraz świetlica. W budynku zostały oznaczone drogi ewakuacyjne.

 1. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Osoby mające trudności w poruszaniu się są obsługiwane na parterze budynku. Pracownik GCK zajmuje się petentem ze szczególnymi potrzebami w holu budynku. Natomiast odpowiedzialny pracownik wspiera osobę ze szczególnymi potrzebami przy wprowadzeniu do odpowiedniego pomieszczenia jak również pomaga przy ewakuacji.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu  lub online.

 

Skip to content