Kontakt

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim
Rzepiennik Suchy 200
33-163 Rzepiennik Strzyżewski

tel/fax: 14 6531 571

e-mail: biuro@gckrzepiennik.pl

NIP 993-066-6471

Konto bankowe:
11 8589 0006 0120 0280 1124 0002

Biuro GCK czynne
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00,

Pracownicy

Halina Hołda – Dyrektor GCK.

Piotr Niemiec – Zastępca dyrektora GCK

Anna Koczwara – księgowa i instruktor. Zajmuje się administracją, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, organizacją imprez i redagowaniem gazety RzWiDz.

Anna Bugno – instruktor, prowadzi zajęcia z tańca ludowego i dyskotekowego oraz grupę śpiewaczą „Turzanki”, przygotowuje grupy kolędnicze, organizuje warsztaty plastyki obrzędowej. Opiekuje się Izbą Regionalną Zapiecek, zajmuje się wypożyczaniem strojów.

Anna Bajorek – instruktor teatralny. Prowadzi zajęcia i zespoły teatralne oraz kabaretowe, redaguje gazetę RzWiDz, zajmuje się organizacją imprez oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Renata Gogola – instruktor plastyki. Prowadzi  zajęcia plastyczne z dziećmi, redaguje strony internetowe GOK, projektuje plakaty i zaproszenia, fotografuje wydarzenia i przygotowuje zdjęcia do publikacji, zajmuje się pisaniem projektów i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, jest animatorem Kina za Rogiem w Olszynach.

Małgorzata Wróbel – pracownik i opiekun klubu Stokrotka w Turzy.

Marzena Martyka – pracownik gospodarczy

Bożena Gomułka – starszy bibliotekarz w bibliotece w Rzepienniku Suchym

Joanna Mikrut – młodszy bibliotekarz w bibliotece w Olszynach

Jadwiga Brzozowska – starszy bibliotekarz w bibliotece w Turzy

 

 

Komentarze są wyłączone.