Kontakt

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim
Rzepiennik Suchy 200
33-163 Rzepiennik Strzyżewski

tel/fax: 14 6531 571

e-mail: biuro@gckrzepiennik.pl

NIP 993-066-6471

Konto bankowe:
11 8589 0006 0120 0280 1124 0002

Biuro GCK czynne
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00,

Pracownicy

Halina Hołda – Dyrektor GCK.

Zastępca dyrektora GCK

Księgowa i instruktor. Zajmuje się administracją, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, organizacją imprez i redagowaniem gazety RzWiDz.

Instruktor, prowadzi zajęcia z tańca ludowego i dyskotekowego oraz grupę śpiewaczą „Turzanki”, przygotowuje grupy kolędnicze, organizuje warsztaty plastyki obrzędowej. Opiekuje się Izbą Regionalną Zapiecek, zajmuje się wypożyczaniem strojów.

Instruktor teatralny. Prowadzi zajęcia i zespoły teatralne oraz kabaretowe, redaguje gazetę RzWiDz, zajmuje się organizacją imprez oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Instruktor plastyki. Prowadzi  zajęcia plastyczne z dziećmi, redaguje strony internetowe GCK, projektuje plakaty i zaproszenia, fotografuje wydarzenia i przygotowuje zdjęcia do publikacji, zajmuje się pisaniem projektów i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, jest animatorem Kina za Rogiem w Olszynach.

Pracownik i opiekun klubu Stokrotka w Turzy

Pracownik i opiekun sali widowiskowej w Rzepienniku Biskupim

Starszy bibliotekarz w bibliotece w Rzepienniku Suchym

Młodszy bibliotekarz w bibliotece w Olszynach

Starszy bibliotekarz w bibliotece w Turzy

Bibliotekarz w bibliotece w Rzepienniku Biskupim

 

 

Komentarze są wyłączone.