Manifestacja patriotyczna w Dąbrach

Tegoroczna manifestacja upamiętniająca 76. rocznicę wydarzeń w Dąbrach miała szczególny charakter. Obostrzenia oraz rygor sanitarny zmusiły wielu gości, kombatantów i mieszkańców do pozostania w domu. Ci, którzy uczestniczyli w uroczystej mszy świętej odprawionej przez księdza proboszcza Piotra Witeckiego i księdza Zbigniewa Guzy modlili się za poległych na polu walki, ale także za Polskę i Polaków zmagających się z pandemią. Apel poległych odczytał Zygmunt Pertkiewicz.

W imieniu Organizatorów i własnym dziękuję wszystkim za przygotowanie uroczystości, a   Państwu, mimo trudnych okoliczności, za przybycie i zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Dziękuję delegacjom składającym kwiaty pod pomnikiem za cierpliwość i bezpieczne opuszczenie miejsca uroczystości, organiście Józefowi Łajce za oprawę muzyczną mszy, uczniom SP w Rzepienniku Biskupim za czytanie oraz strażakom OSP z Rzepiennika Strzyżewskiego za pomoc przy zabezpieczeniu ruchu.

Wiązanki pod pomnikiem złożyli:

w imieniu mieszkańców i samorządu gminy Rzepiennik Strzyżewski – delegacja w składzie Wójt Marek Karaś i radni RG Paweł Mruk i Marcin Bajorek.

w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II delegacja pod przewodnictwem dyrektor szkoły Magdaleny Wantuch

w imieniu Starosty i Zarządu Powiatu Tarnowskiego – radni powiatu Krzysztof Płaczek i Stanisław Kuropatwa

w imieniu mieszkańców gminy Ciężkowice -przewodniczący rady gminy Michał Koralik i v-ce przewodniczący Marek Gut

Tarnowskie Stowarzyszenie Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 1956-1989

przedstawiciele Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Stowarzyszenie Pro Patria z Szerzyn

Druhowie z OSP w Rzepienniku Strzyżewskim.

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.