133547602_1344801455879100_3028238969164286561_n-2
Fot.-W
133485887_1344580122567900_4880903659823766885_n-2
_U7A2402
IMG_7274
_6D__043958a
2878-Rzepiennik-Biskupi-kosciol-p.w.Sw
IMG_6137
PlayPause
Przejdź do treści

Honorowy Obywatel Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Posłuchaj artykułu

Na XLV Uroczystej Sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, która odbyła się wczoraj 05.07.2018 r. wręczono statuetkę Honorowego Obywatela naszej gminy prof. dr. hab. Augustynowi Mice.

Prof. Augustyn Mika należy do wybitnych luminarzy nauki sadowniczej w Polsce. Zajmuje czołową pozycję wśród naukowców reprezentujących nauki sadownicze.

Wyniki badań naukowych są treścią 160 oryginalnych publikacji naukowych, 190 doniesień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem 20 książek i ok. 800 artykułów popularnonaukowych.

Urodził się 1935 r. w Rzepienniku Strzyżewskim, miał pięcioro rodzeństwa a rodzice posiadali pięciomorgowe gospodarstwo rolne.

W latach 1942 – 1949 uczęszczał do szkoły podstawowej w swojej wsi. Po jej ukończeniu, pomimo osiągnięcia dobrych wyników w nauce, ze względu na trudną sytuację materialną rodziców przez dwa lata przebywał w domu pomagając w pracy na gospodarstwie, równocześnie podejmował próby zdobycia zawodu stolarza, a następnie szewca.

W 1952 r. został przyjęty do Liceum Ogrodniczego w Ropczycach. W ciągu dwóch lat zrealizował czteroletni program nauki i złożył maturę.

W 1954 r. rozpoczął studia na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1959 r. uzyskał stopień magistra.

W 1959 r. rozpoczął pracę naukową w zespole prof. Szczepana Pieniążka w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach; przez blisko półwiecze był najbliższym współpracownikiem.

Za swą pracę i wybitne osiągnięcia naukowe był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Odznaczony został m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznaką Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie, Medalem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie przyznanym przez SGGW w Warszawie w 2012 r.

Profesor Augustyn Mika nigdy nie zerwał więzi z rodzinną wsią. Corocznie sporo czasu spędza w domu w Rzepienniku Strzyżewskim; przyjeżdża tu z rodziną. Odwiedza szkoły, spotyka się z młodzieżą. Swoją miłość do „małej ojczyzny” przelewa na karty opowiadań, których tłem są wspomnienia z lat dzieciństwa, a wszystkie z Rzepiennikiem w tle. Opowiadania te od kilkunastu lat są drukowane w rzepiennickich czasopismach, a Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji wydało je w dwóch tomach „Na wygodnie” i „Z gościńca”. Są one skarbnicą wiedzy o życiu  rzepienniczan w połowie XX w., o czasach wojny i okupacji oraz trudnych latach powojennych.

(fragment uzasadnienia do uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rzepiennik Strzyżewski)

Galeria zdjęć z uroczystości nadania honorowego obywatelstwa prof. Augustynowi Mice.(23 obrazki)

Skip to content