Ocalić od zapomnienia – wystawa

Ocalić od Zapomnienia to szkolny projekt edukacyjny, którego celem było skatalogowanie
i zarchiwizowanie kapliczek, krzyży i figur przydrożnych z terenu Olszyn. Projekt realizowany był
w ramach przygotowanego przez szkolę programu 100 lat Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie,
tym samym doskonale wpisał się w ogólnopolskie obchody Jubileuszu 100-lecia Odzyskania
Niepodległości.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, czyli „mała architektura sakralna” to
niewielkie budowle kultowe, wznoszone przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych,
dziękczynnych, obrzędowych. Stawiane z określonych powodów, w specjalnych miejscach
wypełniają też różne funkcje. Są znakami natury religijnej, społecznej i kulturowej, stanowią ozdobę
krajobrazu, ale przede wszystkim są wyrazem wiary minionych pokoleń.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.